Πρόσφερε για τον συνάνθρωπο, δώσε χαρά για τις μέρες που έρχονται